Meer informatie over de bundels
Bundels worden per 12 maanden gefactureerd.
Deze wordt gebruikt om het abonnement te incasseren.(Europees rekeningnummer)
Vul BIC/SWIFT in bij buitenlands rekeningnummer.