Meer informatie over de bundels
Bundels worden per 12 maanden gefactureerd.
Deze wordt gebruikt om het abonnement te incasseren.
       
Handtekening